Wednesday, February 29, 2012

eForum KAE3013 - Ekpresi Kreativiti Kanak-kanak

Forum untuk subjek ni:
I. Kreativiti kanak-kanak adalah semulajadi atau boleh diperolehi. Bincangkan.
II. Imaginasi : Kesan positif dan negatif. Bincangkan.
III. Kanak-kanak yang kreatif adalah kanak-kanak yang pandai menyelesaikan masalah. Adakah anda setuju dengan kenyataan ini.
IV. Bagaimana kreativiti kanak-kanak boleh dinilai dan digredkan?

Rajin-rajinkan menjawab ye kawan-kawan *pesanan untuk diri sendiri gak ni yang agak malas untuk hit forum hahaha hit yang wajib je*

No comments:

Post a Comment