Friday, May 11, 2012

KAE 3013 Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak - unit 1

1. Apakah maksud kreativiti kanak-kanak?
- kreativiti ialah keupayaan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan daya kreatif

- kreativiti merupakan proses membawa sesuatu yang baru ke dalamnya serta mempunyai keunikan

2. Senaraikan empat ciri pemikiran kreatif kanak-kanak
- imaginatif

- keberanian

- perkembangan idea
- mereka cipta

3. Bezakan fungsi otak kanan dan otak kiri dalam teori dua belahan otak
- otak kanan merupakan bahagian otak yang melihat sesuatu secara menyeluruh

- otak kiri lebih fokus kepada imaginasi dan kreativiti seseorang kanak-kanak

4. Bagaimanakah seseorang kanak-kanak dapat mengurus emosi berdasarkan enam warna yang menjadi pemikiran seseorang dalam Teori Six Thinking hats Edward de Bono?
- topi putih perlu dipakai semasas situasi ingin mendapatkan informasi yang meliputi fakta, figura dan maklumat

- topi merah perlu dipakai semasa menghadapi situasi perasaan yang meliputi luahan  mood dan emosi

- topi hitam perlu dipakai semasa membuat penilaian negatif terhadap kesalahan dan halangan

- topi kuning perlu dipakai semasa membuat penilaian positif

- topi hijau perlu dipakai semasa situasi yang berkaitan dengan kreativiti

- topi biru perlu dipakai semasa menghadapi situasi metakognitif yang berkaitan aspek seseorang yang berfikir

bersambung...

No comments:

Post a Comment