Saturday, May 12, 2012

KAE 3013 Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak : Unit 1

sambungan..

5. Senaraikan 7 perkara yang penting di dalam Teori Kreativiti Paul Torrence
- penyoalan

- penemuan

- pemerhatian

- percubaan

- penerokaan

- memanipulasi

6. Terangkan 5 sifat kreativiti dalam Teori Multiple Creative Talent diperkenalkan oleh Calvin W Taylor
- ekspresif

- penghasilan

- inovatif

- inventif

- emergen

7. Huraikan 8 kategori kreatif yang diperkenalkan oleh Lowenfeld dalam teori Lowenfeld Stages of Artistics Development
- cabaran

- kelancaran

- kelenturan

- keaslian

- pemikiran bercapah

- keinginan 

- kompleks

- makna baru

8. Senaraikan 5 tahap pemikiran kreatif dalam Teori Perkembangan Kreativiti Fisher
- peringkat rangsangan

-peringkat penerokaan

- peringkat perancangan

- peringkat aktiviti

- kajian semula

= habis dah unit 1=

No comments:

Post a Comment